(Kangen Water)


  Máy Điện Giải LEVELUK-DX -- $3280.00

 

 Máy LEVELUK-DX được cấu tạo với 5 miếng điện cực bằng bạch kim mạ titanium.

Đủ sức chế tạo nước Kiềm (nước Kangen) và nước Acidic liên tục và đều đặn.

Lời chỉ dẫn hiện trên màn ảnh LCD và đồng thời cũng phát ra tiếng nói.