(Kangen Water)


  Máy Điện Giải LEVELUK JRIV

 LeveLuk JRIV

The JRIV has four solid platinum-coated titanium plates. This unit can produce the strong acid and strong Kangen waters.

 

Máy JRIV được cấu tạo với 4 miếng điện cực làm bằng bạch kim mạ titanium có thể phân giải nước làm thành nước acidic (có tính chất a-xít) và nước Kangen (nước Hoàn Nguyên), hay còn gọi là nước kiềm, ở 5 mức độ khác nhau, hiện trên màn ảnh LCD.

 

Capable of producing 5 types of water:

  • Kangen Water
  • Clean Water
  • Acidic (beauty) water
  • Strong Kangen water
  • Strong Acidic water